Постове маркирани "Мормоните в Хавай"

6 февруари 2013 от администратор

16 Коментари

Като основател на консултантска фирма, която подготвя и насърчава жените и малцинствата в политиката, Sui Lang Panoke е обучен да се намерят възможности за организациите да подобрят своите представяния на тези групи. Тя вижда любовта си към Църквата като допълващ, а не в противоречие, до професионалното си обучение. Като самотна майка и президент на Обществото за взаимопомощ в нея Washington DC отделение, Sui Lang споделя своето свидетелство за божествената организация на Църквата, както и възможностите на Евангелието дава възможност на всеки потребител да растат в собственото си взаимоотношение с Господа.

SEO Осъществено от Platinum SEO от Techblissonline