Постове маркирани "Рикс колеж"

20 Април, 2011 от администратор

9 Коментари

Julia Klebingat израснал в Рига, Латвия, която беше тогава част от Съветския съюз. Въведена на Църквата, когато Legacy диксиленд бенд Brigham Young University, извършвана в родния си град, тя се омъжва на 19 и присъстваха Рикс College. Julia разказва за културния шок тя преживява се женим, да се присъедини към Църквата и се премести в Съединените щати по такъв кратък период от време, и благословиите, които са дошли в живота си, тъй като това време. Тя се готви да се премести от Франкфурт, Германия, до Киев, Украйна, за да служат заедно с мъжа си, който ще председателства в Украйна, Kiev мисия.

SEO Осъществено от Platinum SEO от Techblissonline