Příspěvky Tagged 'židovské mormoni "

14.listopadu 2013 od admin

14 Komentáře

Kat S. je rodinný terapeut v New Yorku a židovský konvertita k LDS kostela. Ona je také polo-anonymní blogger za populární stránce Tumblr "Řekněte amen už," veselý pohled na její Mormon zkušenosti. Kat říká, že byla výzva k úkolu což nás smát se na sebe. Zde se mluví o léčivou moc smíchu a krásy, že najde v životě a evangelia.

10.07.2013 od admin

11 Komentáře

Vlákna proplétá

Vlákna proplétá

Callie Appelstein

Zvýšený s malým náboženství ve svém domě, bylo v průběhu vysoké školy, když Callie šel na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, který se poprvé objala své židovské dědictví a převést do ortodoxního Judaismu. Přes její úplné ponoření do ortodoxní komunity a víry, Callie pěstuje vlastní zájem mormonismu, zvláště v chrámech. Callie nakonec odešel ortodoxní judaismus vstoupit do Církve a zvýšit její děti mormonský. Její bohatý duchovní cesta byla promyšlené a úmyslné.

SEO Powered by Platinum SEO od Techblissonline