Θέσεις Tagged 'Κούβας Μορμόνων »

21 Οκτ του 2012 από το admin

19 Σχόλια

Raquel Johnston είναι ένας πρώην Κούβας πρόσφυγες που ήρθαν στην Αμερική σε ηλικία 10 ετών. Μεταξύ των ευλογίες ανακάλυψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Raquel μάθει την αξία της εκπαίδευσης και έγινε μετατροπή στην Εκκλησία. Έχει περάσει τόσο από τις κληρονομιές για επτά παιδιά της.

Κινούμενο με SEO SEO Platinum από Techblissonline