برچسب پست ها 'زبان'

2010 اوت 18 توسط admin

6 نظرات

پائولین سانچز در هوگان مادر بزرگ خود را در رزرو ناواهو در آریزونا متولد شد. از سن هشت سالگی تا زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان، پائولین سال مدرسه خود را به عنوان بخشی از برنامه قرار دادن هند کلیسا صرف زندگی با یک خانواده سفید در شمال ایالت یوتا. پائولین توصیف احساس از دست رفته در جهان های مختلف و چگونه زبان مادری او کمک کرد که ارزش تجربه های او را درک کنند. او در هیئت مشاوره در آناسازی بنیاد، یک برنامه درمانی بیابان برای نوجوانان مشکل و خانواده های آنان است. او به همراه همسرش حزقیال، و در سال 2001 آریزونا پدر و مادر از سال مفتخر شد، و در سال 2002 موفق به دریافت تعالی ملی در جایزه پدر و مادر.

SEO صفحه پلاتین SEO از Techblissonline