برچسب پست ها 'کارآفرین مورمون'

2011 اوت 24 توسط admin

5 نظرات

در امر آموزش تناسب اندام از دبیرستان، مادر سه کلر Harries به تازگی یک قهرمان بدن سازی در هلند تبدیل شد. بومی آفریقای جنوبی که به تازگی نقل مکان کرد و به بازگشت به کشور خود، کلر مذاکرات در مورد چگونگی ساختمان بدن به او قدرت ذهنی و معنوی، ماهیت رقابتی خود را، و استعداد او را برای کارآفرینی، از جمله کسب و کار شگفت آور برای یک بدن ساز کمک: کیک تزئین.

SEO صفحه پلاتین SEO از Techblissonline