برچسب پست ها 'نقاش مورمون'

2011 دسامبر 12 توسط admin

7 نظرات

اندازه گیری از روح

اندازه گیری از روح

جومانا Borderie

اگر چه به دنیا آمده و بزرگ شده در لبنان، جومانا بیروت برای پاریس را ترک برای تکمیل مطالعات خود را به عنوان یک هنرمند. اما این بود که او، از طریق یک دوست در لبنان پیوست کلیسا، که او را به خود به عنوان یک هنرمند بود. امروز، نقاشی های بسیار زیبا و جومانا را با نمادهای انجیل و اندازه گیری از روح است که آنها را غیر قابل انکار در حال حرکت تزریق.

SEO صفحه پلاتین SEO از Techblissonline