Argentina

17 juli 2013 av admin

1 Kommentar

María Lucia Batioja balanceaba ser a la vez un Converso a la Iglesia y un inmigrante en los Estados Unidos desde Argentina. Ella cuenta su historia de ser una niña Jugando en los huertos en una pequeña granja no Argentina, su valiente decisión de venir en los Estados Unidos, unirse en la iglesia, y su esfuerzo continuo para construir una vida para sí misma en un nuevo País como madre, un latinoamericano y un mormon.

17 juli 2013 av admin

3 Kommentarer

Maria Lucia Batioja balanserer være både en konvertitt til kirken og en innvandrer til USA fra Argentina. Hun forteller sin historie for å være en ung jente som spiller i frukthager på en liten gård i Argentina, til sin modige beslutning kommer til USA og bli med i kirken, og hennes kontinuerlig innsats for å bygge et liv for seg selv i et nytt land som en mor, en latinamerikansk, og en mormon.

SEO Drevet av Platinum SEO fra Techblissonline