Príspevky Tagged 'Mormón blog "

14.novembra 2013 od admin

14 Komentáre

Kat S. je rodinný terapeut v New Yorku a židovský konvertita k LDS kostola. Ona je tiež polo-anonymný blogger za populárnej stránke Tumblr "Povedzte amen už," veselý pohľad na jej Mormon skúsenosti. Kat hovorí, že bola výzva k úlohe čo nás smiať sa na seba. Tu sa hovorí o liečivú moc smiechu a krásy, že nájde v živote a evanjelia.

SEO Powered by Platinum SEO od Techblissonline