Príspevky Tagged 'Texas Mormóni "

07.8.2013 by admin

11 Komentáre

In Time Pánovej

In Time Pánovej

Peka Holmes

Ako manželka a matka v part-člennej rodiny, Peka čerpá inšpiráciu z jej matky - ktorý bol tiež "jeden z rodičov v evanjeliu" - na podporu svojho manžela, keď sa dozvie o Cirkvi a naučiť svoju dcéru, čo ona verí , Problematika rasy ukázali náročné pre jej non-biele rodiny, a Peka opisuje, ako veľmi sa jej viažu členov priateľov, ktorí objatí svojho manžela, kto to je, a nie to, čo chcú, aby bol.

SEO Powered by Platinum SEO od Techblissonline