Posts Tagged 'เพศมอร์มอน'

30 ตุลาคม 2012 โดยผู้ดูแลระบบ

18 ความเห็น

ด้านข้างใกล้ชิดของแต่งงาน

ด้านข้างใกล้ชิดของแต่งงาน

เจนนิเฟอร์ฟินเลย์-ขลุ่ย

ในขณะที่การฝึกจิตบำบัดในชิคาโก, เจนนิเฟอร์เข้าใจถึงความสำคัญของความใกล้ชิดทางเพศสามารถมีสุขภาพดีแต่งงานซื่อสัตย์ เจนนิเฟอร์เป็นมืออาชีพช่วยให้ผู้หญิงเอสหาวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคทางวัฒนธรรมและทางจิตวิทยาเพื่อความต้องการทางเพศและหุ้นบางส่วนของภูมิปัญญาของเธอในการสัมภาษณ์ครั้งนี้

แบ่งปันบทความนี้

SEO Powered by Platinum SEO จาก Techblissonline