Posts Tagged 'นีศูนย์วัฒนธรรม'

30 มิถุนายน 2010 โดยผู้ดูแลระบบ

3 ความเห็น

เกิดมาในคริสตจักรในซามัวในปี 1944 Safalaia เข้าร่วมมหาวิทยาลัยบริกแฮม, ฮาวายและเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกของนักเต้นที่จะเปิดศูนย์วัฒนธรรมโพลินีเชียในปี ค.ศ. 1962. Safalaia อธิบายวิธี PCC ช่วยให้เธอได้รับการชื่นชมมากขึ้นสำหรับการเพาะเลี้ยงของเธอเองและ สำหรับโปรแกรมศาสนาคริสตจักร

แบ่งปันบทความนี้

SEO Powered by Platinum SEO จาก Techblissonline