Post-tag 'sining edukasyon'

Marso 18, 2012 sa pamamagitan ng admin

4 Mga Puna

Ang Art ng Edukasyon

Ang Art ng Edukasyon

Ann Lambson

Bilang Direktor ng Edukasyon sa Brigham Young University ng Museum of Art, Ann Lambson ay ginawa ito sa trabaho ang kanyang buhay upang makakonekta sa mga taong may art. Siya ay gumagamit ng museo edukasyon upang hikayatin ang mga lokal na komunidad sa sining sa mga paraan na ay naa-access at makahulugan. Tinataas sa isang pamilya na hinihikayat na edukasyon at mga creative pag-iisip, ang paniniwala Ann ang mga sining ay mahalaga sa panlahatang pag-aaral at mga pangunahing sa kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos.

SEO Pinatatakbo ng Platinum SEO mula sa Techblissonline