Bài viết Tagged 'giáo dục nghệ thuật'

Tháng Ba 18, 2012 bởi admin

4 Bình luận

Là Giám đốc Giáo dục tại Bảo tàng Đại học Brigham Young Nghệ thuật, Ann Lambson đã làm cho nó việc của đời mình để kết nối mọi người với nghệ thuật. Cô sử dụng giáo dục bảo tàng để tham gia cộng đồng địa phương với nghệ thuật theo những cách có thể truy cập và có ý nghĩa. Lớn lên trong một gia đình khuyến khích giáo dục và tư duy sáng tạo, Ann tin rằng nghệ thuật là cần thiết để học tập toàn diện và cơ bản để chúng ta là con cái Thiên Chúa.

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline