Bài viết Tagged 'nhảy múa'

30 tháng sáu 2010 bởi admin

3 Bình luận

Thánh Linh của quần đảo

Thánh Linh của quần đảo

Safalaia Arvay Si'ufanua

Sinh ra trong Giáo Hội tại Samoa năm 1944, Safalaia tham dự Đại học Brigham Young, Hawaii, và là một trong những nhóm đầu tiên của vũ công để mở Trung tâm văn hóa Polynesian vào năm 1962. Safalaia mô tả cách PCC đã giúp cô có được một đánh giá cao hơn cho nền văn hóa của riêng mình và cho chương trình truyền giáo của giáo hội.

Chia sẻ bài viết này:

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline