Bài viết Tagged 'Guatemala'

Ngày 12 tháng 6 năm 2014 bởi admin

7 Comments

Rachel von Niederhausern đã luôn luôn có một niềm đam mê cho công việc nhân đạo, nhưng cô đã không chắc chắn những gì cô ấy sẽ làm gì với bằng MBA cho đến khi cô nhận ra rằng cô đã có nghĩa là một doanh nghiệp xã hội. "Tôi quan tâm đến sự thay đổi xã hội và tôi yêu phục vụ nhân dân, giải thích:" Rachel. Cô đã đồng sáng lập hai tổ chức phi lợi nhuận và bây giờ là trên diễn đàn của gia đình Kinh nghiệm nhân đạo, trong đó trao quyền cho cộng đồng của các nước đang phát triển thông qua, các dự án bền vững theo định hướng xã. Rachel nói ở đây về cách cô quản lý để meld giáo dục, tài năng của mình, và lợi ích với cuộc sống gia đình của mình, bao gồm cách cô khuyến khích cô bốn đứa con để khám phá niềm vui phục vụ, và làm thế nào cuộc sống của mình dịch vụ giúp cô tìm thấy sự an tâm.

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline