Bài viết Tagged 'phụ nữ LDS'

Tháng Năm 16, 2013 admin

7 Bình luận

Khi lớn lên ở Alberta, Canada, Elizabeth Bectell thề cô sẽ không bao giờ sống trên một trang trại. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học và phục vụ truyền giáo toàn thời gian, Liz thấy mình trở lại trong lãnh thổ quen thuộc. Bây giờ cô ấy là vợ một chủ trại chăn nuôi của gần Cardston, việc tìm kiếm hạnh phúc trong sự lựa chọn của mình, gia đình, cộng đồng của mình, và sự tin tưởng của mình trong một Cha Thiên Thượng nhân.

Chia sẻ bài viết này:

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline