Bài viết Tagged 'Maryland'

17 Tháng 10 2009 bởi admin

14 Bình luận

Lựa chọn giữa hai quyền

Lựa chọn giữa hai quyền

Chelsea Shields Strayer

Năm 2001, ở tuổi 20, Chelsea Strayer thoát áp lực văn hóa kết hôn sớm bằng cách làm theo một giấc mơ thời thơ ấu: Cô đã mua một vé máy bay và theo học tại trường Đại học của Ghana. Chelsea dành một năm qua sống ở Ghana một lần nữa, nghiên cứu các nghi lễ chữa bệnh của linh mục tinh thần truyền thống nghiên cứu luận án tiến sĩ của mình. Cô bàn về sự phong phú của sự lựa chọn khác nhau nhưng đều tốt trong cuộc sống của mình và làm thế nào cô ấy học được thành thật với bản thân mình.

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline