Bài viết Tagged 'nội trợ Mặc Môn'

Ngày 24 tháng 1 2014 bởi admin

6 Bình luận

Nghệ thuật của nội trợ

Nghệ thuật của nội trợ

Daryl Van Dam Hoole

Cuốn sách đầu tiên của Daryl Hoole, Nghệ thuật nội trợ, được xuất bản vào năm 1967 và kéo dài trên các kệ của Deseret sách trong 25 năm. Người phát ngôn không chính thức cho văn hóa nhà ở cho đạo Mormon nửa sau của thế kỷ 20, Daryl rất được yêu thích như một diễn giả cho các nhóm phụ nữ trên khắp nước Mỹ và Canada. Cô phục vụ Đại Hội đồng quản trị chính, là mẹ của 8 đứa trẻ sống và bà ngoại của ba mươi sáu.

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline