Bài viết Tagged 'Mặc Môn nhiếp ảnh gia'

Ngày 17 tháng sáu năm 2013 bởi admin

6 Bình luận

Lindsay Hart là một người phụ nữ của nhiều tài năng, và cô ấy đặt tất cả chúng vào sử dụng tốt. Là một diễn giả Tây Ban Nha, cô đã giúp xây dựng chi nhánh tiếng Tây Ban Nha trong khu vực của mình. Là một nhiếp ảnh gia, cô chụp ảnh trẻ em bị bệnh thiết bị đầu cuối cho một tổ chức phi lợi nhuận cô thành lập. Cô cũng đóng vai trò là người mẹ nuôi để cô em họ. Cô ấy làm việc hướng tới phiên bản của riêng mình của cá nhân tốt nhất của mình.

Chia sẻ bài viết này:

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline