Bài viết Tagged 'chính trị gia Mặc Môn'

Ngày 27 tháng ba năm 2012 bởi admin

2 Bình luận

Holly trên đồi

Holly trên đồi

Holly Richardson

Như các nữ hộ sinh chuyên nghiệp đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp nhà nước trong thời hiện đại, Holly Richardson đã có một ảnh hưởng ấn tượng. Nhưng tầm của mình không dừng lại ở đó: là tác giả của một trong các blog chính trị có ảnh hưởng nhất của Utah, Holly on the Hill, và là mẹ của 24 trẻ em (20 thông qua từ 8 quốc gia), Holly mong muốn phục vụ, cải thiện cuộc sống của người khác và được tham gia vào cộng đồng của cô truyền cảm hứng cho vô số người. Holly nói về cuộc hành trình của mình vào thông qua, cái chết của bốn đứa con của mình, tình yêu của cô chính trị và mong muốn của mình để theo Chúa bất cứ nơi nào nó dẫn tới.

Chia sẻ bài viết này:

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline