Bài viết Tagged 'Mặc Môn đám cưới'

Ngày 26 tháng 10 năm 2011 bởi admin

6 Bình luận

Ladies cưới

Ladies cưới

Betty Ann Curtis, BJ Medler, Sandy Clark, và Terry Mastny

Cát Clark, Betty Ann Curtis, Terry Mastny, và BJ Medler gặp nhau khi tất cả họ đều sống trong cùng phường trong Naperville, IL. Như con cái của họ lớn lên và lập gia đình, họ đã tìm đến nhau để được giúp đỡ trong việc đưa cùng tiệc cưới. Điều này giúp họ phát triển tài năng của mình và đạt được một danh tiếng như là người gọi tổ chức bên tốt nghiệp, đám cưới, đám tang, và các sự kiện cộng đồng. Thông qua dịch vụ chia sẻ của họ, họ đã trở thành người bạn suốt đời, phát triển tài năng của mình, và làm sâu sắc thêm lời khai của phúc âm. Mặc dù họ đang sinh sống trên khắp đất nước, họ vẫn nhận được với nhau thường xuyên để làm việc và chơi với nhau.

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline