Bài viết Tagged 'Mormons trong chủ nghĩa cộng sản'

04 Tháng 6 năm 2012 bởi admin

19 Bình luận

Cuộc cách mạng cá nhân

Cuộc cách mạng cá nhân

Rostya Gordon-Smith

Như con gái 19 tuổi của một nhà lãnh đạo Cộng sản, Rostya đào thoát từ Tiệp Khắc vào năm 1969 sau khi đất nước bị xâm lược. Mặc dù vô thần lớn lên, một kinh nghiệm chuyển đổi mạnh mẽ khi sống ở Brazil đã dẫn Rostya đến một cuộc đời của dịch vụ dành riêng cho các nhà thờ ở nước ngoài, mà đỉnh cao tại ở vị trí của mình như là Giám đốc Giám đốc quốc gia về các vấn đề công cộng cho Cộng hòa Séc. Từ Prague, Rostya sức sống mô tả đời sống đức tin và cuộc cách mạng của mình.

Chia sẻ bài viết này:

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline