Bài viết Tagged 'Mormons ở Ấn Độ'

Ngày 09 tháng 5 năm 2012 bởi admin

2 Bình luận

Một nhân đạo ở tim

Một nhân đạo ở tim

Suzanne Harwood

Suzanne Harwood đã không luôn luôn muốn trở thành một y tá. Trong bài viết này, cô giải thích cô cảm thấy như thế nào để hướng dẫn cho con bú và làm thế nào quyết định đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và cuộc sống của vô số người khác ở Guatemala, Ấn Độ, Đông Timor, Mozambique và hơn thế nữa.

Chia sẻ bài viết này:

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline