Bài viết Tagged 'Mormons với lưỡng cực'

15 Tháng 1 năm 2014 bởi admin

16 Bình luận

Chồng bình minh của Eric, bị rối loạn lưỡng cực. Trong quá trình hôn nhân mười hai năm của họ, hai người họ đã học được cách đối phó với những thách thức bệnh mang lại, phát triển trong sự nghiệp của mình, được hoạt động trong Giáo Hội, và sống hạnh phúc với nhau. "Tôi đã từng luôn luôn cảm thấy như tinh thần của mình bệnh là một cái gì đó xảy ra với tôi, Dawn nói, "Nhưng bây giờ nó cảm thấy giống như một tấm chăn mà chúng ta đang được bao bọc trong với nhau." Và với nhau, họ đã học được cách chia sẻ những thách thức của họ với Chúa.

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline