Bài viết Tagged 'kích hoạt Mormons'

14 Tháng 8 2013 bởi admin

20 Bình luận

Khi Pam Shorr quyết định dừng lại đi nhà thờ, bà nghi ngờ bao giờ cô sẽ trở lại. Cô nhớ lại suy nghĩ: "Tôi thực sự muốn tìm tôi là ai và những gì tôi tin. Tôi chỉ muốn làm việc của riêng của tôi trong một thời gian. "Nhưng cuối cùng, Pam thấy mình nhắc nhở để quay trở lại, và một chủ tịch Hội Phụ Nữ cảm hứng cho cô đi. Bà mô tả kích hoạt của mình trong Giáo Hội như khó khăn, đáng sợ, và cảm hứng. "Khi tôi trở về," bà nói, "Tôi đã sẵn sàng cho toàn bộ điều, và tôi đã không bao giờ nhìn lại." Pam được phỏng vấn ở đây bởi con gái, Krisanne.

SEO Powered by Platinum SEO từ Techblissonline